Społeczne Gimnazjum STO, ul. Toruńska 23

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Poradnik dla Rodziców Atmosfera uczenia się

Atmosfera uczenia się

Email Drukuj PDF

Filozofia oceniania kształtującego – tworzenie atmosfery 

W szkole

Ocenianie kształtujące, które stara się wprowadzać w naszej szkole duża grupa nauczycieli, i które staramy się propagować wśród innych nie jest wbrew swojej nazwie ocenianiem. Nie jest też zbiorem technik i metod, których stosowanie usprawnia przebieg lekcji i sprawia, że nauczanie jest bardziej efektywne. Więc czym jest?

Uważamy, że dzieci mają naturalną potrzebę uczenia się, poznawania nowego: nauka chodzenia pod okiem mamy i taty, naśladowanie dźwięków z otoczenia aż do pierwszych wyrazów i zdań, chwytanie łyżki i celowanie nią do buzi – to wszystko było nauką. Dzieci wykonują tę ciężką pracę, doskonalą swoje umiejętności. Bez stopni, bez ocen, bez nakazów i popędzania.

Na atmosferę sprzyjająca uczeniu się mają wpływ te same czynniki, jakie sprzyjały uczeniu się w wieku przedszkolnym: poczucie bezpieczeństwa, współpraca, wewnętrzna motywacja, a ponieważ zadania są coraz trudniejsze – to również odpowiedzialność i świadomość, na czym polega uczenie się.

Uczenie się jest zawsze procesem wewnętrznym, bez względu na wiek uczącego się. Dziecko powinno o tym wiedzieć. Nauczyciele organizuje miejsce i sytuacje, które sprzyjają uczeniu się, prowadzi dziecko, wskazuje drogę, ale to dziecko ja przebywa.

Współpraca z rodzicami i ich świadome wspieranie dziecka w uczeniu się maja ogromne i trudne do przecenienia znaczenie. Dlatego też pomyśleliśmy, że warto przybliżyć Państwu niektóre stosowane przez nas zasady i poprosić, by Państwo z nich również skorzystali.

W domu:

Rady dla rodziców:

Pamiętaj, że uczenie się jest procesem indywidualnym.

Atmosferze sprzyjającej uczniu się pomagają:

  • poczucie bezpieczeństwa i jasne zasady
  • uświadomienie dziecku, że jest odpowiedzialne za własne uczenie się
  • wyjaśnienie, że nauczyciele będą mu/jej pomagać w zdobywaniu wiedzy
  • uświadomienie, że uczenie się wymaga wysiłku i pracy

Poczucie bezpieczeństwa i jasne zasady są nie mniej ważne, gdy dziecko odrabia pracę domową i uczy się w domu, niż gdy dzieje się to w szkole. Zasady dobrze jest określić razem z dzieckiem opierając się na jego odczuciach, ale też własnej obserwacji. Kiedy najsprawniej przebiega odrabianie lekcji? Jakie warunki są do tego potrzebne? Jak reagować na trudności? Należy pamiętać, że długotrwały wysiłek (powyżej 20 minut bez przerwy w przypadku najmłodszych uczniów) przestaje przynosić efekty, więc przerwy w nauce są jak najbardziej wskazane. Przy czym przerwy powinny łączyć się z innym rodzajem aktywności – ruchem, pomocą w domowych zajęciach, spacerem z psem itp. Nie ma chyba jednoznacznej wskazówki co do tego, czy najefektywniejsza będzie nauka zaraz po powrocie ze szkoły – to zależy od dziecka, ale też od tego, czy miało ono czas na zabawę w świetlicy, na zajęcia sportowe itp. Jednak te zasady powinny być stałe i jasne.

Miejsce i warunki do nauki, to kolejny istotny czynnik. Są dzieci, którym lepiej „idzie” nauka, gdy gra spokojna muzyka, inne potrzebują ciszy, niektóre (mające kłopoty z koncentracją) powinny mieć tak zorganizowane miejsce do nauki, by nic je nie rozpraszało. Więc nie przy oknie i przy biurku, na którym nie leżą żadne zbędne rzeczy. Niektóre dzieci najlepiej uczą się np. wierszy lub słówek, gdy chodzą albo podskakują (kinestetycy), inne – powinny mieć wypisane na dużych kartkach teksty (wzrokowcy), jeszcze inne – muszą mówić lub czytać w trakcie uczenia się na głos.

Następne zagadnienie – kiedy odrabiać lekcje? W tym samym dniu, gdy zostały zadane? Czy w przeddzień ich sprawdzenia w szkole? W tym samym dniu dziecko więcej pamięta, więc najlepszym rozwiązaniem jest odrobienie ich od razu, ale potem warto jeszcze raz zerknąć na to, by sobie przypomnieć. Pamięć działa tak, że częste powtarzania utrwalają. Jeśli chcemy, żeby to, czego dziecko się uczy, zagnieździło się trwale w pamięci, powinniśmy stosować powtórki w pewnych odstępach czasu: pierwszy raz po kilku godzinach, potem po dobie, potem po tygodniu i po miesiącu.

Kolejna rzecz – jak reagować na problemy w odrabianiu lekcji. Ale o tym – przy pytaniach.