Społeczne Gimnazjum STO, ul. Toruńska 23

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home O szkole Ewaluacja
Ewaluacja

Ewaluacja wewnętrzna 2014/15

Email Drukuj PDF

8 stycznia 2015 roku powołano zespół ds. ewaluacji pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym. Zamierzamy sprawdzić, w jakim stopniu zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum spełniamy kolejne z wymagań określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zdecydowaliśmy się na zbadanie jakości naszych działań w odniesieniu do wymagania: Respektowane są normy społeczne

Zasięgając opinii rodziców, uczniów i nauczycieli, sprawdzimy, czy działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między w/w grupami są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Określimy, jak funkcjonuje w naszej placówce samorządność; ocenimy, czy zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców.

Ewaluacja zostanie przeprowadzona w II semestrze, jej wyniki przedstawimy na początku lipca.

 


Strona 1 z 4