top of page

PROJEKT DALDIS 
(Digital assessment for learning informed by data to motivate and incentivise students)

Miło nam poinformować, że nasza szkoła jest uczestnikiem międzynarodowego projektu DALDIS, w ramach programu partnerstwa strategiczne, Erasmus+.

W projekcie biorą udział uniwersytety, szkoły i inne instytucje edukacyjne z pięciu krajów: Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Turcji, Grecji i Polski, między innymi słynna uczelnia Trinity College z Dublina. Projekt koordynuje Dublin City University z Irlandii.

Celem projektu jest stworzenie treści aplikacji wspomagającej naukę różnych przedmiotów - nieco innych w każdym z krajów uczestniczących w projekcie. Treści są zgodne z podstawą programową danego kraju. 

 

Treścią polskiej wersji aplikacji jest materiał wspomagający powtarzanie zagadnień z języka angielskiego, biologii, geografii, chemii i fizyki głównie w klasach siódmych i ósmych, np. przed egzaminem ósmoklasisty. Materiał zgromadzony jest w zestawach tematycznych, które mają formę quizu.

Innowacyjność tej aplikacji polega na tym, że opiera się na zasadach oceniania kształtującego. Innymi słowy quiz nie oferuje prostych odpowiedzi dobrze/źle, a kieruje ucznia ku właściwym odpowiedziom. To unikalna aplikacja, która uczy i wspiera w nauce!

 

Uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły jako pierwsi w Polsce mają okazję sprawdzać swoją wiedzę przy pomocy tej innowacyjnej aplikacji, do której treść częściowo stworzyli nauczyciele naszej szkoły:)

bottom of page