top of page
pendzel3.png
pendzel2.png
ikonki_color-02A.png
muzyk.png

CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?

książka_jabłko.png
kwadrat.png
tablica.png
muzyk.png

ERASMUS+

mplekułt.png

PROJEKT I AKREDYTACJA PROGRAMU ERASMUS+
czas trwania akredytacji: 5 lat

DLACZEGO JESTEŚMY WYJĄTKOWI?

TYLKO 10 SZKÓŁ Z WARSZAWY otrzymało akredytację programu Erasmus+ w pierwszym konkursie ! OD FRSE: Gratulujemy serdecznie uzyskania pozytywnego wyniku oceny złożonych przez Państwa wniosków i tym samym uzyskania dofinansowania na realizację działań w obrębie Akredytacji Erasmusa.

CEL NASZYCH DZIAŁAŃ W RAMACH AKREDYTACJI:

Cel 1 : Współpraca międzynarodowa w celu wymiany oraz wdrażania najlepszych praktyk/innowacji w dziedzinie nauczania.

Cel 2 : Rozwijanie i wdrażanie wiedzy dotyczącej skutecznego wykorzystywania narzędzi TIK (technologii informacyjno komunikacyjnej)

MOŻLIWE DZIAŁANIA W RAMACH AKREDYTACJI

● szkolenia kadry, uczestnictwo w lekcjach w szkołach zagranicznych

● wymiana uczniów ze szkołami zagranicznymi (już zaplanowany projekt ze szkołą w Hiszpanii)

● zapraszanie zagranicznych ekspertów

● wyjazdy krótkoterminowe uczniów za granicę

● wyjazdy długoterminowe uczniów za granicę

CO OZNACZA AKREDYTACJA I DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
DLA NASZEJ SZKOŁY:

● przyznane środki pozwalają nam na realizację długoterminowej strategii

○ wzbogacamy ofertę szkoły

○ stwarzamy konkretne możliwości rozwoju kadry - osobistego uczestników programu a także pozostałych nauczycieli poprzez wewnętrzne dzielenie się zdobytymi umiejętnościami

● stajemy się atrakcyjnym partnerem do realizacji kolejnych projektów międzynarodowych

○ zyskujemy opinię eksperta programów Erasmus +

○ mamy coraz więcej do zaoferowania

● podnosimy jakość nauczania ○ rozwijamy kompetencje XXI wieku, w szczególności kulturowe, osobiste, językowe i społeczne

○ podnosząc kwalifikacje zawodowe nauczycieli wzmacniamy motywację i kształtujemy umiejętności efektywnego uczenia się uczniów

książka_jabłko.png
bottom of page