Czesne w roku szkolnym 2021/2022

 

Zerówka

- wysokość czesnego: 1100 zł

Klasy 1 - 8

- pierwsze dziecko - 1451 zł

- drugie dziecko - 1244 zł

- trzecie dziecko - 937 zł

Czesne płatne od września do czerwca (10 miesięcy), do 10. dnia miesiąca, na nr konta: 

39 1600 1462 1881 4884 5000 0001

W tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza uczeń. 

Pozostałe opłaty

- wpisowe (jednorazowe) - 1500 zł - na nr konta: 39 1600 1462 1881 4884 5000 0001

- opłata rekrutacyjna - 150 zł - na nr konta: 39 1600 1462 1881 4884 5000 0001

- świetlica (jednorazowo) - 150 zł - na nr konta: 28 1600 1462 1881 4884 5000 0005

FAKULTATYWNIE

- ubezpieczenie

- dowóz na basen (jeżeli dziecko uczęszcza, jednorazowa opłata) na nr konta: 

28 1600 1462 1881 4884 5000 0005

- koła zainteresowań prowadzone przez podmioty zewnętrzne (wysokość opłat określa organizator)