pendzel3.png
pendzel2.png
ikonki_color-02A.png
muzyk.png

CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?

książka_jabłko.png
kwadrat.png

02.05.2022

PONIEDZIAŁEK

●  Dzień wolny od zajęć wychowawczo-dydaktycznych - dyżur opiekuńczy

●  Rozgrywki , mecze, turnieje drużynowe i indywidualne WOM zgodnie z kalendarzem

03.05.2022

WTOREK

● Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć wychowawczo-dydaktycznych

17.05.2022

WTOREK

● Highland Games (Igrzyska Szkockie)

19.05.2022

CZWARTEK

●  Rada Pedagogiczna

●  Zebrania z rodzicami

●  Dzień Otwarty

20.05.2022

PIĄTEK

● Przekazanie informacji o ocenie niedostatecznej na koniec roku szkolnego

24.05.2022

WTOREK

● Egzamin ósmoklasisty - j.polski

Dzień wolny od zajęć wychowawczo - dydaktycznych dla wszystkich uczniów Szkoły

25.05.2022

ŚRODA

● Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Dzień wolny od zajęć wychowawczo - dydaktycznych dla wszystkich uczniów Szkoły

26.05.2022

CZWARTE

● Egzamin ósmoklasisty - j. obcy nowożytny

Dzień wolny od zajęć wychowawczo - dydaktycznych dla wszystkich uczniów Szkoły