top of page
pendzel3.png
pendzel2.png
ikonki_color-02A.png
muzyk.png

CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?

książka_jabłko.png
kwadrat.png
tablica.png
mplekułt.png
kwadrat.png
pendzel3.png
pendzel2.png
muzyk.png

WOLONTARIAT

książka_jabłko.png

W naszej szkole od kilku lat działa Szkole Koło Wolontariatu. Poprzez organizację m.in. akcji charytatywnych i społecznych, budujemy i wzmacniamy postawę zaangażowania na rzecz innych. 

Wolontariat szkolny to w głównej mierze działania polegające na wspieraniu społeczności szkolnej.

Uczniowie klas ósmych, aby uzyskać wpis na świadectwie i punkty do szkoły średniej, powinni wypracować łącznie 30 godzin. Godziny odnotowują w dzienniczku wolontariusza

 

Zachęcamy także do angażowania się w pozaszkolne formy wolontariatu. Ważne, aby na zaświadczeniu wydanym przez innych organizatorów znalazły się informacje: 

 - Imię i nazwisko wolontariusza 

 - Dokładna data i forma działania 

 - Dokładna liczba godzin

 - Pieczątka i podpis osoby odpowiedzialnej

 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 

kwadrat.png
2.jpg
3.jpg
bottom of page