top of page
pendzel3.png
pendzel2.png
ikonki_color-02A.png
muzyk.png

CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?

książka_jabłko.png
kwadrat.png
tablica.png
tablica.png

PLAN DNIA W ZERÓWCE

pendzel2.png
muzyk.png

poranne schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne w różnych kącikach zainteresowań;

powitanie, przygotowanie do śniadania;

śniadanie;   

zajęcia dydaktyczne z wychowawcą, zajęcia programowe z innymi nauczycielami wynikające z planu lekcji, czytanie literatury dziecięcej, wydarzenia kulturalne i wycieczki, zabawy na szkolnym placu zabaw i boisku;

obiad;


czas odpoczynku i relaksacji przy muzyce i czytaniu literatury dziecięcej, zajęcia popołudniowe z wychowawcą, zajęcia programowe z innymi nauczycielami wynikające z planu lekcji, zabawy integracyjne w grupie samodzielne lub kierowane, zabawy na szkolnym placu zabaw i boisku;

podwieczorek;

rozchodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne z dzieckiem utrwalające wprowadzony materiał, popołudniowe zabawy indywidualne w różnych kącikach zainteresowań, zabawy na szkolnym placu zabaw i boisku.                                        

 

7:30 - 8:15           

8:15 - 8:30 

8:30 - 9:00

9:00 - 12:35 

12:35 - 12:55 

12:55 - 15:00

15:30 - 17:30 

15:00 - 15:30

OPIS PRACY WYCHOWAWCY

Jako wychowawczyni „Zerówkowiczów”, prowadząca zajęcia dydaktyczne, staram się by były one dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka, a jednocześnie dbam o ich atrakcyjną dla dzieci formę. Staram się również, aby materiał, który sam w swojej istocie jest bardziej monotonny, powtarzalny wykonywać w szkole i tu nadać takim zajęciom, jak najbardziej przyjazną, interesującą formułę. Praca z dziećmi na tym etapie ich rozwoju, jest ciekawym doświadczeniem dla nauczyciela i polega na stosowaniu w codziennej pracy całego wachlarza metod i form pracy. Do moich ulubionych należą metody motywujące i aktywizujące pracę z dzieckiem, których jest bardzo dużo, a wymienić mogę chociażby: dramę, „burzę mózgów”, czy „stacje zadaniowe”. Realizuję też z dziećmi mniejsze lub większe projekty, w które dzieci bardzo się angażują oraz zachęcam do samodzielnych prezentacji, które często mają moc budowania wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

kwadrat.png
bottom of page