top of page
pendzel3.png
pendzel2.png
ikonki_color-02A.png
muzyk.png

CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?

książka_jabłko.png
kwadrat.png
tablica.png
mplekułt.png
kwadrat.png

DLACZEGO ZERÓWKA NA TORUŃSKIEJ?

Nasza Szkoła istnieje od 1990 roku, czyli już ponad 30 lat. Nieustannie przez ten czas dążyliśmy do jej wszechstronnego rozwoju. Dlatego właśnie, mając już wieloletnią tradycję prowadzenia szkoły podstawowej i ugruntowaną pozycję na edukacyjnej mapie Warszawy, w roku 2019 utworzyliśmy własny oddział „zerówkowy”. Od samego początku nasza „zeróweczka” cieszy się dużym powodzeniem, choć jak wiadomo, z nową inicjatywą trafiliśmy na trudny i niesprzyjający rozwojowi czas pandemii. Od lat w Polsce toczy się również dyskusja: co wybrać dla własnego dziecka, co będzie lepsze „zerówka” w szkole, czy może w przedszkolu? Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z poniższymi argumentami podejmiecie Państwo decyzję nie tylko o wyborze „zerówki” w szkole, ale Wasz wybór padnie na naszą „zeróweczkę” na Toruńskiej, ponieważ:

Mamy grupę liczącą maksymalnie do 18 dzieci, czyli z jednej strony na tyle małą, że pozwala na indywidualizację podejścia do dziecka, ale z drugiej, na tyle dużą, że pozwala na prawidłowe kształtowanie się relacji społecznych i emocjonalnych wśród rówieśników.

Dysponujemy dużą, wyremontowaną salą na parterze szkoły z miejscem przeznaczonym na naukę i zabawę, a ponadto nasi „zerówkowicze” mogą korzystać z: małej i dużej sali gimnastycznej, dużego boiska sportowego oraz placu zabaw specjalnie przeznaczonego dla młodszych dzieci.

Dzieci znajdują się pod stałą opieką psychologa, pedagoga, logopedy, pielęgniarki, a w miarę potrzeby, mogą również skorzystać ze wsparcia reedukatora.

Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć dla „zerówkowiczów”, które wpisane są na stałe w tygodniowy plan zajęć i obejmują wszystkie dzieci, a rodzice oczywiście już za nie dodatkowo nie płacą. Zajęcia prowadzone są w formie przyjaznej dziecku w tym wieku, dostosowane do jego możliwości percepcyjnych, ale trwają 45 minut, a nie jak to jest zwykle w przedszkolach - 30 minut. Dzieci, oprócz zajęć dydaktycznych z wychowawcą, mają także: język angielski 3 x w tygodniu w podziale na grupy, W-F 3 x w tygodniu, zajęcia muzyczno – rytmiczne „STOnutki” 2 x w tygodniu oraz po 1 x w tygodniu - zajęcia z eksperymentami „Pod lupą”, zajęcia logopedyczne „Supersmyki ćwiczą języki”, „Warsztaty z iPadami” oraz zajęcia informatyczne z laptopami.

„Zerówka” szkolna realizuje tę samą podstawę programową co ta w przedszkolu, ale bierze udział w dużo obfitszym wachlarzu wydarzeń edukacyjnych, ponieważ aktywnie uczestniczy w akcjach, uroczystościach i projektach razem z klasami 1 – 3, realizując tym samym, szkolny kalendarz danego roku.

Dzieci z „zerówki” szkolnej postrzegają szkołę i klasę pierwszą, jak coś bardzo naturalnego w ich życiu, jak kolejny bezstresowy właściwie etap, do którego zostali przygotowani, który rozumieją. W szkole czują się, że są u siebie. Dzieje się tak, ponieważ okres adaptacji przeszli wcześniej, kiedy jest też na to więcej czasu, kiedy można go przeprowadzić spokojniej, czyli w „zerówce”. Gdy wchodzą do klasy pierwszej, to znają już szkołę, koleżanki i kolegów również ze starszych klas, nauczycieli i innych pracowników, są oswojeni z budynkiem, wdrożeni do szkolnych zasad, dzięki czemu czują się, po prostu, bezpiecznie. Wiedzą co to jest ta klasa pierwsza i odbierają ją bardzo pozytywnie.

Jak wiadomo, dzieci doskonale uczą się poprzez przykład, dlatego będąc w otoczeniu swoich starszych koleżanek i kolegów z klas 1 – 3, np. spotykając ich na placu zabaw, współorganizując różne szkolne przedsięwzięcia, mają doskonałą, wręcz spontaniczną okazję obserwować ich zabawy, ale i wykonywane przez nich aktywności i zadania. W ten sposób naturalnie uczą się i czerpią wiedzę na temat tego, jak wygląda edukacja wczesnoszkolna. Zdobywają o niej wyobrażenie i staje się ona dla nich czymś wręcz namacalnym. „Zerówka” w naszej szkole nie jest odrębnym bytem, nie jest wyłączona, a wprost przeciwnie, jest otwarta na inne klasy i współpracę z nimi. To niewymuszony i bardzo naturalny sposób na integrację dzieci i budowanie zespołu nie tylko w ujęciu klasy, ale przede wszystkim, w perspektywie szkoły.

Grupa prowadzona jest przez nauczyciela – wychowawcę, będącego na wyłączność „Zerówkowiczów”. Jego działania wspierane są przez nauczyciela – asystenta wychowawcy.

Nasi „zerówkowi” absolwenci, mają pierwszeństwo w rekrutacji do klas pierwszych.

1

2

4

3

5

6

7

8

9

Pomysł na „Zerówkę" przemyślany mamy,

dlatego na Toruńską zapraszamy!

koszykowka.png
muzyk.png
kwadrat.png
książka_jabłko.png
bottom of page