top of page
pendzel3.png
pendzel2.png
ikonki_color-02A.png
muzyk.png

CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?

książka_jabłko.png
kwadrat.png
tablica.png
Projekt bez tytułu.png
muzyk.png
mplekułt.png
książka_jabłko.png

Od grudnia 2021 roku współtworzymy projekt EU@SCHOOL. Jest on realizowany przez dziewięć instytucji z siedmiu krajów: Włoch, Bułgarii,  Belgii, Grecji, Łotwy, Cypru i Polski. Koordynatorem jest UNIVERSITA DEGLI STUDI, czyli Uniwersytet z Rzymu. Projekt z powstał z myślą o aktywnym promowaniu postaw obywatelskich zdefiniowanych przez  Unię Europejską, zgodnie z mottem „zjednoczeni w różnorodności”.

 

Kiedy Europa stoi w obliczu fali kryzysu społeczno-zdrowotno-politycznego, populistycznych ekstremistów i ogólnego braku zaufania wobec procesów demokratycznych, świat edukacji może pomóc w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom. Partnerzy projektu mocno wierzą, że promowanie postaw obywatelskich i wspólnych wartości takich jak wolność i tolerancja, wspieranie włączenia społecznego i promowanie różnorodności oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom będą skuteczne i powszechne tylko przy aktywnej roli systemu szkolnego. Edukacja obywatelska jest traktowana bardzo różnie w systemach edukacyjnych państw Unii Europejskiej: od zajęć obowiązkowych po fakultatywne, wprowadzana na początku lub na końcu edukacji szkolnej. Istnieje zatem ogólna potrzeba stworzenia przestrzeni edukacyjnej integrującej edukację obywatelską Unii Europejskiej z programem nauczania na każdym etapie kształcenia, przybliżenie młodzieży idei Unii Europejskiej w sposób przystępny i interesujący oraz pomoc nauczycielom w przygotowaniu się do upowszechniania tej wiedzy.

EU_school-jpeg1080.jpg
bottom of page