top of page

Rekrutacja

Od ponad 30 lat wspólnie budujemy społeczność, która odpowiada na wyzwania współczesności i inspiruje do rozwoju.

 

Wspierająca i życzliwa atmosfera sprawia, że nasze uczennice i nasi uczniowie mogą się rozwijać, dzięki czemu m.in. osiągają wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach, są laureatami i finalistami olimpiad i konkursów kuratoryjnych. Nas jednak najbardziej cieszy, że i starsi i młodsi po prostu lubią naszą szkołę i wspólnie tworzymy prawdziwą społeczność.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz Wzorem podania o przyjęcie do szkoły.

Zapraszamy do kontaktu z nami mailowo pisząc na adres: sekretariat@torunska.edu.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 811 24 16.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami nt. opłat, zajęć dodatkowych, cateringu oraz poznania statutu i regulaminów.

Dlaczego Toruńska?

Poznaj nasze wartości

Szkoła to czas.

Spędzamy w niej każdego roku prawie 200 dni. Dlatego tak ważne jest dla nas, by te ponad 1500 godzin rocznie przebywać w atmosferze wzajemnego szacunku, dającej możliwość rozwoju na każdym poziomie: edukacyjnym, społecznym oraz fizycznym.

Szkołę tworzą ludzie - dla ludzi i z ludźmi.

Nasze nauczycielki i nauczyciele to wspierający zespół profesjonalistów oraz pasjonatów. Ideą naszej szkoły jest współpraca uczniów, nauczycieli i rodziców. Dzięki takiej triadzie tworzymy wyjątkową społeczność, w której ważne jest wsparcie, szacunek i akceptacja. W takich warunkach młody człowiek chętniej poznaje świat. Realizujemy atrakcyjne i rozwijające projekty edukacyjne i społeczne, stawiamy na budowanie solidarności i pracę zespołową, wzmacniając jednocześnie samodzielność.

Szkoła to przestrzeń.

I każdy szuka w niej własnego miejsca. Aby to ułatwić, uczymy w kameralnych, maksymalnie 18-sto osobowych klasach. Dajemy naszym uczennicom i uczniom przestrzeń, wspierając indywidualizację nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Zajęcia odbywają się w klasach, ale także poza murami szkolnymi.

 

Mamy także dwie sale gimnastyczne oraz zielony teren wokół szkoły i dwie świetlice. Do dyspozycji wszystkich są m.in. ekrany multimedialne, iPady, drukarki 3d oraz pakiet Google Workspace for Education.

Szkoła to relacje i wspomnienia.

Wiemy jak ważne w tych czasach jest poczucie bezpieczeństwa i rozwój emocjonalny. Pamiętamy i wspominamy naszą “podstawówkę” - nie tylko to, czego się tam nauczyliśmy, ale przede wszystkim pamiętamy emocje i ludzi, z którymi spędziliśmy szkolne lata. Dlatego skupiamy się na integracji klas i całej społeczności, dzięki wspólnym przygodom i działaniom. 

 

Oferujemy stałą opiekę i wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz reedukację. Pracujemy nad poczuciem wartości i właściwej samooceny, poprzez wspieranie umiejętności rozwiązywania problemów, prowadzeniu otwartej rozmowy i dyskutowaniu na trudne tematy, poruszaniu ważnych dla uczniów i uczennic spraw, umożliwieniu rozwoju zainteresowań i realizacji pasji


Absolwentki i absolwenci naszej szkoły są dobrze przygotowani do kolejnych etapów w życiu, są świadomi swojej wartości i zdobytych umiejętności, mają solidne przygotowanie obywatelskie oparte na szacunku i empatii.

Szkoła kończy się egzaminem.

Jednak przygotowania do niego mogą być ciekawe i przyjemnością, bez strachu czy nudy. Stosujemy skuteczne i aktywizujące metody nauczania. Jesteśmy otwarci na nowe narzędzia pedagogiczne, wykorzystujemy różnorodne pomoce dydaktyczne, nauka odbywa się także poprzez działanie i eksperymentowanie. Od wielu lat nasze uczennice i uczniowie uzyskują świetne wyniki egzaminów, ułatwiające im swobodny wybór szkoły średniej. Zajmują także czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach, są laureatami i finalistami olimpiad i konkursów kuratoryjnych. 

 

Prowadzimy rozszerzoną liczbę godzin z przedmiotów egzaminacyjnych. Wszyscy mają zapewniony zwiększony czas nauki języka angielskiego. Oferujemy także drugi język obcy (hiszpański lub niemiecki) już od II klasy


Dzięki akredytacji w programie Erasmus możemy zaoferować wymianę ze szkołami partnerskimi, międzynarodowe projekty, zagraniczne szkolenia czy indywidualne wyjazdy uczniów i uczennic

bottom of page