top of page
pendzel3.png
pendzel2.png
ikonki_color-02A.png
muzyk.png

CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?

książka_jabłko.png
kwadrat.png
tablica.png
pendzel3.png
pendzel2.png
muzyk.png

DOKUMENTY

Statut SSP nr STO

Szkolny System Oceniania

Regulamin Wycieczek

Regulamin Szafek

Biblioteka - zasady wypożyczania podręczników

Procedury - sytuacje trudne

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Procedury bezpieczeńtwa COVID

Zarządzanie Dyrektora ws. wszawica

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania

Karta zgłoszenia do świetlicy 

Regulamin lekcji on-line

"Toruńczaki" -  regulamin specjalnych nagród dla Uczniów

Zasady prowadzenia, zapisów i płatności kół zainteresowań w SSP nr 11 STO w Warszawie

Regulamin uzyskania karty rowerowej

książka_jabłko.png

Standard Ochrony Małoletnich

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych

kwadrat.png
mplekułt.png
kwadrat.png
bottom of page