top of page
pendzel3.png
pendzel2.png
ikonki_color-02A.png
muzyk.png

CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?

książka_jabłko.png
kwadrat.png
tablica.png
mplekułt.png
kwadrat.png
pendzel3.png
pendzel2.png
muzyk.png

CZESNE

Czesne płatne od września do czerwca (10 miesięcy), do 10. dnia miesiąca. 
 
Numer konta Szkoły dla wszystkich płatności: 

Samodzielne Koło nr 141 STO
39 1600 1462 1881 4884 5000 0001

W tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza uczeń. 

Ulga na drugie i trzecie dziecko obowiązuje dla rodzeństw uczniów naszej szkoły uczących się w klasach od pierwszej do ósmej

Pozostałe opłaty

- wpisowe (jednorazowe) - 2000 zł

- świetlica (jednorazowo) - 150 zł

FAKULTATYWNIE

- ubezpieczenie

- dowóz na basen (jeżeli dziecko uczęszcza, jednorazowa opłata)

- zajęcia dodatkowe (szczegóły na stronie o zajęciach dodatkowych)

Czesne od stycznia 2024

Zerówka

- wysokość czesnego: 1470 zł

Klasy 1 - 8

- pierwsze dziecko - 2020 zł

- drugie dziecko - 1820 zł

- trzecie dziecko - 1470 zł

kwadrat.png
książka_jabłko.png
bottom of page