top of page
pendzel3.png
pendzel2.png
muzyk.png

RODO

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna dla uczniów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych: p. Anna Wilk
mail: iod@torunska.edu.pl

kwadrat.png
książka_jabłko.png
bottom of page